Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες/εξορμήσεις/εκδηλώσεις, δηλώνουν ταυτόχρονα την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, στους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.
Οι όροι συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη, έχουν καλή φυσική κατάσταση, και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Γνωρίζουν ότι αυτής της φύσεως οι δραστηριότητες σε ορεινό περιβάλλον συνεπάγονται έκθεση σε κινδύνους, ενώ τόσο η νοσηλευτική όσο και η ιατρική φροντίδα σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ δυσπρόσιτη.

Δεν έχουν κάποιο από τα συμπτώματα που είναι συμβατά με τον Covid-19 και έχουν πολύ καλή σωματική και ψυχική υγεία για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

Θα φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους, ώστε να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, καθώς και στην έναρξη της εκδήλωσης.

Οι συνοδοί ανηλίκων αναλαμβάνουν εκείνοι αποκλειστικά την ευθύνη, του-της ανήλικου που συνοδεύουν.

Δεν θα φέρουν σκύλους σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των δρυμών, αλλά και για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Δηλώνουν ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Γνωρίζουν ότι ο αρχηγός/υπεύθυνος της κάθε εκδήλωσης, έχει το δικαίωμα να αποκλείσει άτομο/άτομα, για λόγους ανάρμοστης συμπεριφοράς ή αν κρίνει ότι δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δυνατότητες και εξοπλισμό, για την ασφάλεια όλων, χωρίς την επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

Με προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ο αρχηγός/υπεύθυνος της κάθε εκδήλωσης, διατηρεί το δικαίωμα, να ακυρώσει, να τροποποιήσει μερικώς και ολικώς ή να αλλάξει την περιοχή της εκδήλωσης με άλλη εναλλακτική, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλων αστάθμητων παραγόντων.

Αποδέχονται να συμμορφωθούν με τους όρους, τους κανόνες, και τις οδηγίες της Action Fun και του αρχηγού/υπεύθυνου της εκδήλωσης.

Τέλος δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν αξίωση έναντι των οργανωτών ή του αρχηγού, για αμέλεια ή άλλη ευθύνη σε σχέση με τυχόν ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.