Πολιτική ακυρώσεων

Θεωρούμε κατανοητό, ότι για χρονικό διάστημα αρκετών ημερών πριν από κάθε εκδήλωση, η Action Fun προπληρώνει προμηθευτές και συνεργάτες, ανάλογα με τη φύση της κάθε εκδήλωσης και δεσμεύεται αντίστοιχα με πολιτικές ακυρώσεων.

Στις μονοήμερες εκδηλώσεις, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην ανακοίνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά.

  • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα, στο info@actionfun.gr μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα 24:00’), 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται επιστροφή 100% του αντιτίμου συμμετοχής, που έχει καταβληθεί.
  • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα, στο info@actionfun.gr μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα 24:00’), 5 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται επιστροφή 50% του αντιτίμου συμμετοχής που έχει καταβληθεί και την παρακράτηση του 50% του αντιτίμου συμμετοχής, το οποίο δεν συμψηφίζεται με αντίτιμο μελλοντικής εκδήλωσης.
    Στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων, μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα τη συμμετοχή του, με άλλο άτομο της επιλογής του, με το ίδιο αντίτιμο.
  • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα, στο info@actionfun.gr μετά τα μεσάνυχτα (ώρα 00:01’), 5 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται την μη επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής που έχει καταβληθεί και την παρακράτηση 100% του αντιτίμου συμμετοχής, χωρίς τη δυνατότητα συμψηφισμού με αντίτιμο μελλοντικής εκδήλωσης.
    Στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων, μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα τη συμμετοχή του, με άλλο άτομο της επιλογής του, με το ίδιο αντίτιμο.
  •  Κανένα ποσό που παρακρατείτε λόγω ακύρωσης της συμμετοχής ή μη έγκαιρης εμφάνισης στο σημείο αναχώρησης για την εκδήλωση, δεν συμψηφίζεται με το αντίτιμο μελλοντικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, ή σε περίπτωση που δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες (απεργίες, κλείσιμο δρόμων κλπ.), δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αυτή μπορεί να ακυρωθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ή τα Social Media ή αποστολή email στους συμμετέχοντες της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή με το αντίτιμο που ήδη έχουν καταβάλει, να συμμετέχουν στην ίδια (εφόσον προγραμματιστεί ξανά) εκδήλωση ή άλλη σε μελλοντική εκδήλωση της Action Fun.
Διαφορετικά το αντίτιμο του κόστους συμμετοχής από την συγκεκριμένη εκδήλωση, επιστρέφεται ακέραιο, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από την Action Fun.
Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από κατάθεση σε τράπεζα, επιστρέφεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα των τραπεζών!