Πολιτική ακυρώσεων

Η Action Fun για χρονικό διάστημα αρκετών ημερών πριν από κάθε εκδήλωση, προπληρώνει προμηθευτές και συνεργάτες, ανάλογα με τη φύση της κάθε εκδήλωσης και δεσμεύεται αντίστοιχα με πολιτικές ακυρώσεων.

Στις εκδηλώσεις, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην ανακοίνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά.

 • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα (ατομική συμμετοχή, εκδήλωση ομάδας συμμετεχόντων ή εταιρείας) στο info@actionfun.gr, μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα 24:00’) 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται επιστροφή 100% του αντιτίμου συμμετοχής ή του συμφωνηθέν από προσφορά ποσού εκδήλωσης, που έχει καταβληθεί.
 • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα (ατομική συμμετοχή, εκδήλωση ομάδας συμμετεχόντων ή εταιρείας) στο info@actionfun.gr, από 10 ημέρες (ώρα 24:00’) μέχρι και 5 ημέρες (ώρα 24:00’) πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται την παρακράτηση ή την πληρωμή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη καταβολή κάποιου ποσού συμμετοχής ή προκαταβολή για τη διοργάνωση εκδήλωσης), του 50% του αντιτίμου συμμετοχής ή του συμφωνηθέν από προσφορά ποσού εκδήλωσης, το οποίο δεν συμψηφίζεται με αντίτιμο μελλοντικής εκδήλωσης.
  Εναλλακτικά στην περίπτωση αυτή, ατομικά ο συμμετέχων, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει άμεσα τη συμμετοχή του, με άλλο άτομο της επιλογής του, με το ίδιο αντίτιμο.
 • Ακύρωση που θα έχει αποσταλεί με email από τον συμμετέχοντα στο info@actionfun.gr, μετά τα μεσάνυχτα (ώρα 24:00’), 5 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, συνεπάγεται την μη επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής που έχει καταβληθεί και την παρακράτηση ή την πληρωμή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη καταβολή κάποιου ποσού συμμετοχής ή προκαταβολή για τη διοργάνωση εκδήλωσης), 100% του αντιτίμου συμμετοχής ή του συμφωνηθέν από προσφορά ποσού εκδήλωσης, χωρίς τη δυνατότητα συμψηφισμού με αντίτιμο μελλοντικής εκδήλωσης.
  Εναλλακτικά στην περίπτωση αυτή, ατομικά ο συμμετέχων, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει άμεσα τη συμμετοχή του, με άλλο άτομο της επιλογής του, με το ίδιο αντίτιμο.
 • Κανένα ποσό που παρακρατείτε λόγω ακύρωσης της συμμετοχής ή μη έγκαιρης εμφάνισης στο σημείο αναχώρησης για την εκδήλωση, δεν συμψηφίζεται με αντίτιμο μελλοντικής δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση που δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμμετοχές λιγότερες του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων και άλλων αστάθμητων παραγόντων (απεργίες, κλείσιμο δρόμων κλπ.), δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αυτή μπορεί να ακυρωθεί ή να μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα, τα Social Media ή αποστολή email στους συμμετέχοντες της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
  Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή με το αντίτιμο που ήδη έχουν καταβάλει, να συμμετέχουν στην ίδια εκδήλωση (εφόσον προγραμματιστεί ξανά) ή σε άλλη μελλοντική εκδήλωση της Action Fun.
  Διαφορετικά το αντίτιμο του κόστους συμμετοχής από την συγκεκριμένη εκδήλωση, επιστρέφεται χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από την Action Fun.
 • Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων, το ποσό επιστρέφεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα τραπεζών, καρτών κλπ.